• 8cm

 • Active Shad 8cm - Baitfish

  Active Shad 8cm - Baitfish
 • Active Shad 8cm - Firetiger

  Active Shad 8cm - Firetiger
 • Active Shad 8cm - Ghost Baby Bass

  Active Shad 8cm - Ghost Baby Bass
 • Active Shad 8cm - Green Back

 • Active Shad 8cm - Perch Nature

 • Active Shad 8cm - Sexy Yellow

 • Active Shad 8cm - Silver Shad

 • Active Shad 8cm - Threadfin Shad