• 8cm

  • Active Shad 8cm - Baitfish

    Active Shad 8cm - Baitfish
  • Active Shad 8cm - Firetiger

  • Active Shad 8cm - Ghost Baby Bass

  • Active Shad 8cm - Green Back

  • Active Shad 8cm - Perch Nature

  • Active Shad 8cm - Sexy Yellow

  • Active Shad 8cm - Silver Shad

  • Active Shad 8cm - Threadfin Shad